Bir Fikrim Var!
Dünya üzerinde farklı kültür ve inanıştan gelen milyarlarca insan var ve her bir bireyin alışkanlıkları kuşkusuz iş hayatlarına da yansıyor.
01 August 2016